Květina ve slunečním světle
 

Nemusíme měnit sebe,

stačí změnit postoj k sobě.

Vyhledat