Vzdělání a kurzy

2019       Umění terapie, Komplexní psychoterapeutický výcvik (800h), http://www.g-i.cz

zahájení výcviku v listopadu

2019       Telefonická krizová intervence, Linka bezpečí - akreditace MPSV (140h)

 

2017-18  Terapeutický výcvik Cesty, Brandon Bays, Kevin Billet

               zahrnující práci s egem a techniky neurolingvistického programování 

               (odkaz na přehled akreditovaných terapeutů)

2016       Akreditovaný externí kouč, Koučink Centrum (124h)   

 

2015       Kurz Výchova Nevýchovou a Zážitková Nevýchova

2014       Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální pedagogika

 

2006       Lektorská činnost

 

2006       Pracovník sociálně intervenční služby, Diakonie ČCE (190 h)

 

2005       Manažerská supervize 

2005       Lektorské dovednosti – Asociace Mediátorů 

1997       SUPŠ Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha

 

  • Kateřina Pažourek

©2019 by Kateřina Pažourek